ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΕΜΙΡΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΜΠΟΣΝΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΈΑΣ – ΣΤΑΛΙΚΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

ΤΑΜΙΑΣ – ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΜΕΛΗ:

1ο  ΤΑΦΡΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

2ο  ΣΤΑΧΤΑΡΗ ΑΓΝΗ

3ο  ΞΙΟΥΦΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 ΜΕΛΗ

1ο  ΒΛΑΔΙΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

2ο  ΚΑΛΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ –

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

 1ο ΣΜΠΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Τακτικά Μέλη

  1ο ΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ο.Ο.

  1ο ΜΠΟΣΝΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑ

  2ο  ΣΤΑΧΤΑΡΗ ΑΓΝΗ

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

email:

ospellas2@gmail.com

Τηλέφωνο:

2381025121

Διεύθυνση:

Φιλίππου 26
Έδεσσα 58200