Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος

Δεμίρης
Πρόδρομος

Αντιπρόεδρος

Μπόσνα
Πετρούλα

Ταμίας

Σαββίδου
Θεοδώρα

Γραμματέας

Σταλίκας
Μιλτιάδης

Μέλη

Ταφραλίδης Νικόλαος
Στάχταρη Αγνή
Ξιούφης Αθανάσιος
Εξελεγκτική Επιτροπή

Εξελεγκτική Επιτροπή

Πρόεδρος

Μελέτης Ιωάννης

Μέλη

Βλαδίτσης Σταύρος
Καλτσάς Χρήστος

Αναπληρωματικό Μέλος

Σμπιλής Κωνσταντίνος
Πειθαρχικό Συμβούλιο

Πειθαρχικό Συμβούλιο

Τακτικό Μέλος

Γιώτης Βασίλειος
Εκπρόσωποι για την Ε.Ο.Ο.

Εκπρόσωποι για την Ε.Ο.Ο.

Μπόσνα Πετρούλα
Στάχταρη Αγνή

email:

ospellas2@gmail.com

Τηλέφωνο:

2381025121

Διεύθυνση:

Φιλίππου 26
Έδεσσα 58200