Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος

Δεμίρης
Πρόδρομος

Αντιπρόεδρος

Μπόσνα
Πετρούλα

Ταμίας

Σαββίδου
Θεοδώρα

Γραμματέας

Σταλίκας
Μιλτιάδης

Μέλη

Στάχταρη Αγνή
Ταφραλίδης Νικόλαος
Ξιούφης Αθανάσιος
Εξελεγκτική Επιτροπή

Εξελεγκτική Επιτροπή

Πρόεδρος

Καρατζιά
Αικατερίνη

Μέλη

Μελέτης Ιωάννης
Βλαδίτσης Σταύρος
Πειθαρχικό Συμβούλιο

Πειθαρχικό Συμβούλιο

Τακτικό Μέλος

Μεσεμανώλη Ζαφειρία

Αναπληρωματικό Μέλος

Ταφραλίδης Νικόλαος
Εκπρόσωποι για την Ε.Ο.Ο.

Εκπρόσωποι για την Ε.Ο.Ο.

Μπόσνα Πετρούλα
Στάχταρη Αγνή

email:

info@ospellas.gr

Τηλέφωνο:

2381025121

Διεύθυνση:

Φιλίππου 26
Έδεσσα 58200